Doelstelling

 

Het doel van de peuterspeelzaal is om peuters van 2 tot 4 jaar te stimuleren in hun ontwikkeling.
Door middel van spel en creatieve bezigheden onder deskundige begeleiding creëren we een veilig klimaat, zodat de kinderen zich al spelend kunnen ontwikkelen.

Humpie Dumpie is in een ruimte waar het kind zichzelf is en onbevangen kan spelen en met leeftijdsgenootjes kan leren omgaan, zonder dat er sprake is van een drang tot prestatie. Het is een plaats waar het kind even los kan komen van de eigen omgeving.
We werken met een speciaal educatief programma voor Voor– en Vroegschoolse educatie van kinderen. Van hier uit werken we altijd met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan.

 

Het ontwikkelen van een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool en het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. De visie van Humpie Dumpie is gebaseerd op de overtuiging dat ieder kind zijn of haar eigen ontwikkeling doormaakt en dat we deze ontwikkeling dienen te ondersteunen en te stimuleren.
Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Ieder kind wordt beschouwd als een uniek en volwaardig mens en wordt als individu behandeld. Ieder kind heeft een eigen ontwikkelings gang waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden elkaar beïnvloeden.
  • Stimuleren van zelfstandigheid en eigen initiatief
  • Peuters kennis zelf laten ervaren en gebruiken
  • Aanmoedigen van fantasiespel om de emotionele ontwikkeling te stimuleren
  • Goed evenwicht tussen individuele aandacht, groepsactiviteiten en vrij spel.
  • Een goede afwisseling tussen rust en activiteit.

Dit alles gaat in samenwerking en nauw overleg met de basisschool waarbinnen onze peuterspeelzaal zich bevindt opdat er, voor het kind, een optimale mogelijkheid gecreëerd wordt om moeiteloos door te stromen naar de basisschool wanneer het de leeftijd van 4 jaar bereikt.