EHBO

Gedurende de dagopvang en buitenschoolse opvang is er ten allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Momenteel zijn de volgende medewerkers gecertificeerd tot augustus 2022.

Sanne
Melanie
Chahiera
Joyce
Quinn
Heather
Esther
Naomi
Nathalie
Sandra
Natasja