EHBO

Gedurende de dagopvang en buitenschoolse opvang is er ten allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Momenteel zijn de volgende medewerkers gecertificeerd BHVer en voor de eerste hulp aan kinderen tot mei 2023:

Joyce
Mandy
Elise
Sanne
Melanie
Sandra
Dionne
Yentl
Diana
Caroline
Quinn
Heather
Valiant
Natasja