Pakketten

Opvang pakketten

BSO:

Uw kind heeft het hele jaar recht op opvang na schooltijd op de overeengekomen dagdelen*
BSO de Berenstad vangt uw kind op wanneer het ’s middags uit school komt en
zorgt dat het veilig op de opvang locatie aankomt.
Daar mag Uw kind verblijven tot 18.30 uur.

Tijdens rooster vrije dagen of vakanties zorgt u ervoor dat uw kind op de BSO
wordt gebracht en is uw kind welkom vanaf de tijd dat normaal gesproken de
school uit gaat.
Ook tijdens onverwachte vrije dagen ( denk aan ziekte van leerkrachten e.d. zal, in overleg met de directeur van de school)
opvang worden aangeboden aan hen die daar gebruik van willen maken.

BSO vakantie:

Uw kind heeft recht op opvang tijdens schoolvakanties en rooster vrije dagen op de overeengekomen dagdelen*

U kunt uw kind tijdens roostervrije dagen en vakanties brengen op de BSO
locatie vanaf 8.00 uur. Uw kind kan daar opgevangen worden tot 18.30 uur.

BSO Totaal:

Uw kind heeft het hele jaar recht op opvang na schooltijd, in vakanties en op rooster vrije dagen op de overeen gekomen dagdelen*
BSO de Berenstad vangt uw kind op wanneer het ’s middags uit school komt en
zorgt dat het veilig op de opvang locatie aankomt.
Daar mag uw kind verblijven tot 18.30 uur.
Tijdens roostervrije dagen en vakanties kunt u uw kind brengen op de BSO
locatie vanaf 8.00 uur ’s morgens en zijn we geopend tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang:

Uw kind heeft het hele jaar recht op opvang voor aanvang van school, in vakanties en op rooster vrije dagen, op de overeen gekomen dagdelen*.

BSO de Berenstad vangt uw kind op vanaf 07.00 uur ’s morgens en zorgt dat uw kind, wanneer de school aanvangt, om 08.30 uur in zijn of haar klas terecht komt.

* M.u.v. landelijk erkende feestdagen.

Eventuele wensen m.b.t. de opvangpaketten kan altijd besproken worden.

** Het is mogelijk om elk gewenst pakket af te nemen, of te combineren met andere pakketten zonder bijkomende kosten. Alles is bespreekbaar.