Mentorschap

Ieder kind in de kinderopvang krijgt een mentor. Ook de kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan (flexibele opvang). De mentor is een pedagogische medewerker uit de groep van het kind. De mentor stimuleert de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld door doelen te stellen. Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind? Dan verwijst de mentor de ouders door voor verdere hulp.