Doelstelling

 

We bieden de kinderen de mogelijkheid zich zo breed mogelijk en op hun eigen manier te ontwikkelen.
Van belang is dat de opvoeding thuis van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind.
Door de begeleiding op de BSO hier zoveel mogelijk op te laten aansluiten, bieden de pedagogisch medewerkers zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s) zekerheid en vertrouwen.
Samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) vinden wij daarom van groot belang, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening.
De essentiële pedagogische beleidspunten worden met ouder(s)/verzorger(s) besproken tijdens het intakegesprek.

 

Onze organisatie gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en dat er bewust aandacht moet worden geschonken aan de eigenwaarde van het kind.
De ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind staan hierin centraal.
Verder geven we veel aandacht aan het samenspelen en samenleven in groepsverband.
De Berenstad heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van ieder kind. Onder welbevinden wordt verstaan ’een algemene toestand waarin een persoon verkeert’.
Alledaagse uitdrukkingen als ‘lekker in je vel zitten’, ‘het naar je zin hebben’ of ‘je prettig en op je gemak voelen’ benaderen het begrip het beste.