Doelstelling

In ons kinderdagverblijf wordt :
  • Aan kinderen van zes weken tot vier jaar een ander milieu naast de thuissituatie geboden, dat bijdraagt tot verschillende aspecten in hun opvoeding en ontwikkeling.
  • Aan ouders van deze kinderen de mogelijkheid geboden om te gaan werken, studeren, of anderszins bezig te zijn buiten de sfeer van het gezin.
  • Er naar gestreeft om de lichamelijke, emotionele, sociale en verstandelijke aspecten van de opvoeding gelijkelijk te benadrukken en de creatieve vermogens te stimuleren.

Het kinderdagverblijf vervult hierdoor een functie die een aanvulling is op de gezinssituatie omdat ouders en kinderen de mogelijkheid krijgen zich in breder maatschappelijk verband te ontplooien.